Lijstenmakerij & Schilderschool

 754. Cynthia, acryl 2022, 70x70
754. Cynthia, acryl 2022, 70x70
800. zelfportret, aquarel 2018
800. zelfportret, aquarel 2018
805. Laura, acryl met mixed media, 2022, 80x80
805. Laura, acryl met mixed media, 2022, 80x80
120. Demy en Jacco, acryl 2011, 80 x 100 cm, part. bez. fam. de Bruin
120. Demy en Jacco, acryl 2011, 80 x 100 cm, part. bez. fam. de Bruin
227. portret van een vrouw, acryl 2012, 70 x 70 cm.
227. portret van een vrouw, acryl 2012, 70 x 70 cm.
228. portret van een vrouw, acryl 2012, 70 x 70 cm.
228. portret van een vrouw, acryl 2012, 70 x 70 cm.
243. portret ,(rode jas), acryl 2013, 70 x 70 cm.
243. portret ,(rode jas), acryl 2013, 70 x 70 cm.
253. vrouw met hoofdtooi, acryl 60 x 80 cm. eig de lugt
253. vrouw met hoofdtooi, acryl 60 x 80 cm. eig de lugt
288. Rosan, acryl 2014, 70 x 70 cm.
288. Rosan, acryl 2014, 70 x 70 cm.
384. Eelco Rem, acryl 2016, 50x70 cm.
384. Eelco Rem, acryl 2016, 50x70 cm.
391. zelfportret, acryl 2016, 70x70 cm.
391. zelfportret, acryl 2016, 70x70 cm.
425. zelfportret, acryl 2017, 60x60 cm
425. zelfportret, acryl 2017, 60x60 cm
426. Rosan, acryl 2017, 80x80 cm.
426. Rosan, acryl 2017, 80x80 cm.
538. hr. Nollen 1, acryln2018, 50x60 cm. eig. bakkerij Nollen
538. hr. Nollen 1, acryln2018, 50x60 cm. eig. bakkerij Nollen
539. mevr. Nollen 1, acryl 2018, 50x60 cm. eig. bakkerij Nollen
539. mevr. Nollen 1, acryl 2018, 50x60 cm. eig. bakkerij Nollen