Lijstenmakerij & Schilderschool

 148. poes, acryl 2011, 60 x 80 cm, part. bez. hr. Libbers
148. poes, acryl 2011, 60 x 80 cm, part. bez. hr. Libbers
150. olifant 1, acryl 2011, 75 x 115 cm.
150. olifant 1, acryl 2011, 75 x 115 cm.
151. olifant 2, acryl 2011, 70 x 90 cm. eig. Gerry Leferink
151. olifant 2, acryl 2011, 70 x 90 cm. eig. Gerry Leferink
222. ganzen, acryl 2012, 60 x 80 cm.
222. ganzen, acryl 2012, 60 x 80 cm.
246. kippen, acryl 2013, 80 x 80 cm.
246. kippen, acryl 2013, 80 x 80 cm.
277. funky monkey, acryl, oilpastel, 2014, 60 x 60 cm. - kopie
277. funky monkey, acryl, oilpastel, 2014, 60 x 60 cm. - kopie
285. olifant, acryl en oilpastel 2014, 80 x 80 cm.
285. olifant, acryl en oilpastel 2014, 80 x 80 cm.
88. (3)koeien, acryl 2010, 60 x 80 cm
88. (3)koeien, acryl 2010, 60 x 80 cm
89. koe (groen), acryl 2010, 50 x 70 cm
89. koe (groen), acryl 2010, 50 x 70 cm
735. blauwstaartje, acryl 2021, 60x60 (1)
735. blauwstaartje, acryl 2021, 60x60 (1)
736. koolmees, acryl 2021, 60x60
736. koolmees, acryl 2021, 60x60
750. adelaar, acryl 2022, 60x80, eig hr klootwijk
750. adelaar, acryl 2022, 60x80, eig hr klootwijk
788. kerkui op hek, aquarel 1983
788. kerkui op hek, aquarel 1983
789. vlaamse gaai gouache, 1985
789. vlaamse gaai gouache, 1985
797. ara, aquarel 2018
797. ara, aquarel 2018